Kapcsolat

JOGI NYILATKOZAT

Általános felhasználási feltételek

Az OPTESZ OPUS Energetikai Támogató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: OPUS OPTESZ) felhasználói kényelmének és a társaság szigorú minőségcéljainak szem előtt tartásával hozta létre és alakította ki jelen web felületet. Társaságunk minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes, továbbá naprakész információk jelenjenek meg. Felhívjuk a Tisztelt Felhasználó figyelmét, hogy az OPUS OPTESZ weboldalán közzétett - illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető - információk és adatok tájékoztató jellegűek és változnak/változhatnak. Erre tekintettel Társaságunk nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljes körűségéért.

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebb kereshetőséget és az Önök kényelmét szolgálják. Ennek megfelelően egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az OPUS OPTESZ jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. A hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, és az azokon található hivatkozásokért Társaságunk felelősséget nem vállal, továbbá jelen honlapon és a hiperhivatkozásokon keresztül elért adatok és információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére történik. A felhasználó a weblap használatával egyidejűleg elfogadja, hogy az OPUS OPTESZ nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

Az OPUS OPTESZ weboldalán szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása (kinyomtatása, terjesztése, átruházása) - kizárólag Társaságunk előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.